۲۶ مرداد ۱۳۹۶   ۳ ۰

توضیحاتتون در مورد حملات DDOS عالی بود, البته هکرهای حرفه ای این مورد حمله را چیپ و ابتدایی می دانند و معتقدند اشخاصی که دانش نفوظ ندارند از این روش استفاده میکنند و عمدتا چون تازه کار هستند به راحتی قابل شناسائی هستند. البته جهت جلوگیری از DDOS به غیر از روشهای فوق از فایروالهای سخت افزاری نیز مبشود استفاده کرد.