۴ اردیبهشت ۱۳۹۶   ۰ ۰

سلام، مثل همیشه عالی و کاربردی بود، بنا به تجربه بنده، بنر را می بایست بسیار خلوت و جذاب طراحی کرد، برخی از بنرها مملو از متون بوده و تبلیغ دهنده می خواهد از پیکسل به پیکسل فضای خود استفاده کند در صورتیکه ما بصورت میانگین 3 تا 5 ثانیه زمان طلایی برای جذب مخاطب را داریم و می بایست در یک کادر خلوت و ساده تاثیرگذارترین کلمات را به کاربر خود انتقال دهیم، تغییر فریم بنرها نباید با سرعت زیاد یا چشمک زن انجام شود و به چشم کاربر می بایست احترام بگذاریم، اگر یک کمپین تبلیغاتی در سایت های مختلف داریم بهتر است که در تمامی سایت ها از یک بنر مشترک و با استفاده از رنگ سازمانی خود طراحی کنیم.