۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹   ۰ ۰ 5 از 5

اینکه میگه شفافیت به وجود بیاریم، راجع به محصولاتمونه یا راجع به اتفاقاتی که داره می افته؟ اینکه میگه با توجه به نیاز روز پلنها رو تغییر بدید، برای پلن های بلندمدت شاید قابل اعمال نباشه. ما خودمون مجبور شدیم یک کمپین یک ساله رو کاملا متوقف کنیم. نتونستیم تمومش کنیم و شکست خورد انگار.