۲۲ خرداد ۱۳۹۶   ۱ ۰

سلام, استاد شیرازی, این مقاله بازاریابی رو 2 بار خوندم فوق العاده بود