۱۶ خرداد ۱۳۹۶   ۲ ۰

آموزش GTmetrix خیلی مفصل و کامل بود. ممنون