۲۲ خرداد ۱۳۹۶   ۰ ۰

سلام, استاد شیرازی, این مقاله بازاریابی رو 2 بار خوندم فوق العاده بود