۱۶ خرداد ۱۳۹۶   ۱ ۰

آموزش GTmetrix خیلی مفصل و کامل بود. ممنون